KSKV & Corona Nov. 2020

Beste Sporter, Beste Ouders, Beste Supporters,

Het virus heeft ons stevig in onze greep en we willen jullie attent maken op volgende nieuwe ontwikkelingen !

Er is federaal beslist geweest ( Zwevezele volgt dit) dat de jongeren onderen de 12 jaar (U13) terug mogen trainen.
Gelieve hieromtrent de richtlijnen van jullie trainer op te volgen.

We wijzen er ook op dat er op en rond de velden een totale mondmaskerplicht is en dit voor begeleider - toeschouwer en bezoeker van het sportpark.
De trainers zullen ook proberen, in de mate van het mogelijke, hun mondmaskers op te houden.
We kregen de melding dat er verstrengde controles zullen zijn met boetes voor zowel de personen als de club - we vragen dan ook om deze plicht te respecteren en ook anderen zich eraan te herinneren dat er een totale mondmaskerplicht geldt.

Als KSKV Zwevezele proberen we tevens iedereen te beschermen en ook de ontsmettingen zullen worden aangehouden.

Via de trainers -  de website - facebook worden jullie op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op dit gebied.

Hou het veilig !!

We hopen op jullie medewerking

   
Jeugdbestuur K.SKV Zwevezele

RUST ZACHT HUGO !!

Hoi Hugo,

Velen mochten Opa zeggen !
Velen mochten je jaren kennen !
Velen mochten je !

Velen zullen je missen !

Rust zacht

opa Hugo

KSKV & Corona

Ingevolge de verontrustende berichtgevingen in de media in verband met Corona/COVID-19 is het duidelijk dat dit virus niet overwonnen is.
Onze club heeft de verantwoordelijkheid om zijn/haar sporters in een zo groot mogelijke, veilige omgeving hun geliefde sport te kunnen laten beoefenen.
We zijn er ons van bewust dan onder onze leden wel degelijk mensen zijn die gekozen hebben voor een vakantie in het buitenland.
Dit is een vrije keuze en we zijn er dan ook van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en alle voorzorgsmaatregelen zal treffen die nodig zijn.

 Toch moeten wij als voetbalvereniging blijven stilstaan bij de vrije grote populatie binnen onze club, welke automatisch alsook risicopatiënten bevat.
Het is onze plicht om ook deze personen een zo groot mogelijke veiligheid te kunnen verschaffen.

Gezien de vele negatieve berichten van opstoten van het virus in het buitenland werden, in overleg met het jeugdbestuur, volgende specifieke clubmaatregelen genomen teneinde het virus buiten de muren van K.SKV Zwevezele te houden;

- Blijf thuis indien u zich niet goed voelt en/of ziektesymptomen vertoont;

- Alle leden, ouders,... komen binnen langs de 'normale' inkom. Vanaf de U10 zouden wij graag voorstellen jullie zoon/dochter af te zetten op de parking en hen zelfstandig naar het trainingsveld te laten gaan. Bij onze onderbouw (U7, U8 en U9) kunnen/mogen de ouders meegaan tot het verzamelpunt.
Vanaf daar gaan de spelers samen met de trainer (die hen opwacht) naar het oefenveld. Na de training gaan de spelers in groep naar de parking, maar dit via het skatepark. Ouders mogen hun kind opwachten op het verzamelpunt, maar het dragen van een mondmasker is verplicht;

- Spelers nemen hun eigen drinkfles mee naar training. De club zal niet in water voorzien;

- Men zal, tot nadere berichtgeving, niet kunnen douchen binnen de club - vanaf eind augustus terug mogelijk (tot nadere berichten)

- Het verblijf in de kleedkamer zal zo kort mogelijk zijn;

- Binnen de club zullen er op enkele plaatsen dispensers opgehangen worden met ontsmettingsmiddel. Deze zijn steeds verplicht te gebruiken bij het betreden van alle lokalen van K.SKV Zwevezele (kleedruimtes, kantine, receptielokaal, etc.);

- Op Zwevezele zullen de ouders tijdens de trainingen NIET toegelaten worden langs de terreinen;

- Indien u samen met andere ouders naar de wedstrijd gaat, is het sterk aangeraden in de wagen een mondmasker te dragen.

   
Jeugdbestuur K.SKV Zwevezele