KSKV & Corona 06/10/2020

Beste Ouders, Beste Supporters, Beste sporters

Wanneer we de verontrustende berichtgevingen in de media in verband met Corona/COVID-19 aanhoren, is het duidelijk dat dit virus niet overwonnen is.
Onze club heeft de verantwoordelijkheid om zijn/haar sporters in een zo groot mogelijke, veilige omgeving hun geliefde sport te kunnen laten beoefenen.

Toch moeten wij als voetbalvereniging blijven stilstaan bij de vrije grote populatie binnen onze club en aan alle personen een zo groot mogelijke veiligheid proberen te verschaffen. 

Gezien de jongste ontwikkelingen willen wij nog eens op volgende punten wijzen:

 • Blijf thuis indien u zich niet goed voelt en/of ziektesymptomen vertoont;
 • Alle leden , ouders, ... komen binnen langs de 'normale' inkom. Vanaf de U10 zouden wij graag voorstellen om jullie zoon/dochter af te zetten op de parking en hen zelfstandig naar het trainingsveld te laten gaan waar de trainer op hen wacht. Bij de onderbouw kunnen/mogen de ouders meegaan tot het verzamelpunt.
 • Na de training gaan de spelers in groep naar de parking of kunnen de ouders hun opwachten aan het verzamelpunt.
  We vragen wel om hier dragen van het mondmasker te respecteren - Verplicht ! 
 • Spelers nemen hun eigen drinkfles mee naar de training
 • Het verblijf in de kleedkamers zo kort mogelijk houden
 • Binnen de club staan er op enkele plaatsen dispensers met ontsmettingsmiddel. Deze zijn steeds verplicht te gebruiken bij het betreden van alle lokalen van K.SKV Zwevezele.
 • Indien U samen met andere ouders naar een training of wedstrijd staat te kijken is het VERPLICHT een mondmasker te dragen!
  Dit werd begin Oktober verplicht voor alle sportwedstrijden en trainingen in West Vlaanderen.
 • Met de nieuwe regels is het vanaf 09/10 verboden met meer dan 4 mensen aan een tafel te zitten -  dit zal ook zo in onze kantine toegepast worden alsook het nieuwe sluitingstijd.

We hopen op jullie medewerking

   
Jeugdbestuur K.SKV Zwevezele

KSKV & Corona 14/10/2020

Beste Ouders, Beste Supporters, Beste sporters

Vanaf woensdag 14 oktober veranderd de code naar ORANJE voor de sportsector en dit in heel vlaanderen.

Voor onze club houdt dit in dat de douches en de kleedkamers niet meer mogen gebruikt worden om zo het virus proberen niet verder te verspreiden.
Ook melden we nog eens dat de mondmaskers rond de velden verplicht zijn.
Voor de kantine zijn er voorlopig geen extra bijkomende maatregelen.

We weten dat dit niet evident is voor onze spelers maar nu zijn we voorlopig verheugd dat we onze sport niet onmiddellijk moeten afgeven en in lockdown moeten.

we houden jullie op de hoogte

We hopen op jullie medewerking

   
Jeugdbestuur K.SKV Zwevezele

KSKV & Corona 19/10/2020

Beste Sporter, Beste Ouders, Beste Supporters,

Onze burgemeester heeft, na overleg met de gouverneur, beslist om vanaf dinsdag 20/10/2010 alle sportactiviteiten te verbieden.
Deze maatregel wordt voorlopig genomen voor 2 weken - tot en met 1 november !!

Onze gemeente is deze ochtend in alarmfase 3 gegaan - via de lokale contacttracing werden er veel besmettingen binnen de verenigingen vastgesteld.
Op deze manier wilt de gemeente de scholen en de economie beschermen.

We vernemen ook dat volgende week al een eerste evaluatie volgt van de maatregel.

Als KSKV Zwevezele proberen we tevens iedereen te beschermen en hebben beslist om de trainingen al vanaf 19/10/2020 te schorsen.

Via de trainers -  de website - facebook worden jullie op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op dit gebied.

Hou het veilig !!

We hopen op jullie medewerking

   
Jeugdbestuur K.SKV Zwevezele